سیستم کسب درآمد پاپ آپ و پست ثابت
هم اکنون به ما بپیوندید

عضویت در سایت ورود به پنل کاربری

چرا سیستم کسب درآمد ما؟
تبلیغ دهندگان
جلوگیری از هرگونه احتمال هدر رفت هزینه تبلیغات
مدیریت پاپ آپ روزانه
نمایش آمار و اطلاعات نموداری
سیستم های متنوع تبلیغاتی
هزینه مناسب تبلیغات
نمایش دهندگان
درآمد بیشتر با پاپ آپ دوم
درآمد از پاپ آپ اول 20 ریال و پاپ آپ دوم 15 ریال
تسویه حساب منظم و به موقع
شمارش دقیق پاپ آپ ها و جلوگیری از تقلب
کسب درآمد از پست ثابت به ازای کلیک
01
عضویت در سایت
02
ثبت سایت و وبلاگ
03
قرار دادن کد در وب
04
کسب درآمد
اخبار سیستم
تا کنون 0 ریال به حساب کاربران واریز شده است.
اثبات پرداختی ها